Pécsi Tudományegyetem

IGY Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda

 

 

Iskolai beíratás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Szülők!

 

A PTE IGY Gyakorlóiskola beíratási időpontjai:

2018. április 12.  8.00-19.00

2018. április 13.  8.00-19.00

Az induló 1. osztályok:

1.a  úszás -  idegen nyelv (angol vagy német választható)

1.b  Csoda-vár – idegen nyelv ( német)

1.c   kosárlabda- informatika,idegen nyelv (angol)

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

- tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; részére határozatlan ideig érvényes).

2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolás, ami lehet:

- óvodai szakvélemény,

- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

3. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

4. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartóhoz lehet fordulni.

 

rovat: 
You shall not pass!