KÖZZÉTÉTELI LISTA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2023-2024 tanév

PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda Az intézmény adatai:

Az intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola,

Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény

OM azonosító:036282

Székhelye:7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.

Telephelyei:7100 Szekszárd, Mátyás király u. 1.

Telefon: 74/528-336, 74/528-338

Működési területe: Szekszárd város közigazgatási területe/városkörnyék települései Fenntartója: Pécsi Tudományegyetem (székhelye: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u.1./b)

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

  

1. Az óvodába lépéshez történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hányában gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • A gyermek TAJ kártyája,           
 • A szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

 

2. Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hányában gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • A gyermek TAJ kártyája,
 • A szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.
 • Aki rendelkezik bizottsági véleménnyel:

-  nevelési tanácsadás keretében végzett szakértői vélemény,

-  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

3. Határozat, ha a szülők a közös szülői felügyeleti jogot nem együttesen gyakorolják.

 

Beiratkozás: az óvodába Szekszárd Város Önkormányzata által meghatározott időpontban, Az iskolába 2024. 04. 19-20. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartóhoz lehet fordulni.

 

 A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2024. április 19-20. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 3 osztály/évfolyam, 1. és 4. évfolyamon 4 osztály

Várható csoportprofilok (a változtatás jogát fenntartjuk):

1.a     úszás -  idegen nyelv (angol vagy német választható)

1.b     Csoda-vár – idegen nyelv (német , esetleg angol választható )

1.c     angol- kosárlabda

Óvodai beiratkozást az Önkormányzat által meghatározott időponthoz igazítjuk 2024. áprilisában.

 

 A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

 

Az intézmény díjáról a szolgáltató értesíti a szülőket. Étkezés lemondására a 20/320-1353-as telefonszámon, vagy az szdiaketkeztetes@gmail.com email címen van lehetőség az étkezési tárgynapot megelőző napon 9:00 óráig.

A lemondás esetén a következő naptól az étkezésből a tanuló kihúzásra kerül. A hiányzás utáni visszaérkezésről a szolgáltatót időben értesítenie kell.

 

Az iskolai étkezési díjak: Óvoda

                                                       teljes áras/nap

       étkezés                                    1524 Ft

Kedvezmények:

 

Minden olyan család jogosult az ingyenes gyermekétkeztetésre, ahol a nettó minimálbér 130%-át nem éri el a családban az egy főre jutó nettó jövedelem értéke. A szülő nyilatkozatot nyújt be az intézmény vezetőjéhez. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A gyermeknevelésbe vett vagy utógondozásban részesül.

 

Iskola

 

 

 

Napközis étkezés (tízórai,

Teljes áras/nap

50 %-os kedvezmény

ebéd, uzsonna)

1715  Ft

858  Ft

Menzai étkezés (ebéd)

1114  Ft

557  Ft

 

Kedvezmények:

100 %- os kedvezménnyel étkezhet, ha

-  a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

-  a gyermek nevelésbe vett vagy utógondozásban részesül.

 

50 %- os kedvezménnyel étkezhet, ha

-  a gyermek tartósan beteg,

-  a gyermek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek.

 

A kedvezményeket a gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez leadott nyilatkozattal kérvényezni, és a jogosultságot igazolni kell.

 

A Művészeti iskola tandíjai:

  

térítési díj

tandíj

15 000,- Ft

30 000,- Ft

  

 

 A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait

  

A fenntartó részéről vizsgálat, ellenőrzés az elmúlt tanévben nem történt.

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

A tanítás 7.45-kor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban érkezzen az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben.

Munkanapokon (tanítási napokon) az iskola 7.00 – 17–ig van nyitva a tanulók előtt. Nevelői felügyelettel 7.00 – 7.20-ig a tanulók az aulában tartózkodnak, majd azt követően a kijelölt helyen folyamatos nevelői felügyelet mellett a tanítási órák végéig.

A tanítási órák után csak azok a tanulók tartózkodhatnak az iskola területén, akiknek délutáni elfoglaltságuk van.

 

A tanórák rendje: szünet

 

 1. óra: 7.45 – 8.30        15’
 2. óra: 8.45 – 9.30        15’
 3. óra: 9.45 – 10.30      10’
 4. óra: 10.40 – 11.25    10’
 5. óra: 11.35 – 12.20    10’
 6. óra: 12.30 – 13.15    10’
 7. óra: 13.25 – 14.10

 

 

Tanítási napok, szünetek

  

Első tanítási napja 2023. szeptember 1. (péntek)  Utolsó tanítási napja 2024. június 21. (péntek)  A tanítási napok száma 180 nap. 

Félév zárása: 2024. jan. 19. (péntek)

Értesítők kiosztása: 2024. jan. 26. (péntek)

Az  alapfokú művészeti iskolában és a tanítási év első (szeptember 7.) és utolsó napját (június 19.) – a  tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

Óvodai nevelési év: szept. 1.-től május 31-ig

Őszi szünet

                  Utolsó tanítási nap: okt. 27. (péntek)                            Első tanítási nap: nov. 06. (hétfő)

                    Téli szünet

                                Utolsó tanítási nap: dec. 20. (szerda)

                                Első tanítási nap: jan. 08. (hétfő)

                    Tavaszi szünet

                  Utolsó tanítási nap: márc. 28. (csütörtök)                                    Első tanítási nap: ápr. 08. (hétfő)

 

Táncművészeti versenyei

November 18. - XXI. Országos Táncjáték Fesztivál-Szakmai díjátadó

Március 2. – XXXIII. Országos Táncművészeti Fesztivál Elődöntő Szekszárd Babits Mihály

Kulturális Központ, Táncművészeti Tagozat házigazda, szervező

Április- HELIKON, Keszthely

Április 06.- XXXIII. Országos Felnőtt és Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál Budapest

Április 19.-20. Országos Modern-Kortárstánc Tanulmányi Verseny, Pécs

Április 20.- XXXIII. Országos Junior Táncművészeti Fesztivál Budapest

Április 29. – Online Tánc Világnapja Gálaműsor Online

Április 28. – XII. Tánc-Kiállítás- Országos modern és kortárs táncverseny, Budapest

Május 11.-XXXIII. Országos Gyermek Táncművészeti Fesztivál, Budapest

Május 18.- Apáczai Országos Táncverseny, Pécs

 

Képzőművészeti versenyei

-Országos szervezésű művészeti tanulmányi verseny

-KÉP-REJTÉLY pályázat, Würtz Ádám emlékére szervezett, hagyományos országos képzőművészeti verseny

-53.Váregyei gyermekrajzpályázat

-KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY

-Humán Szolgáltató Központ Szekszárd városi rajz pályázata

-Országos állatvédelmi rajz pályázat

 

 

 

 

Gyakorlóiskola tanulmányi versenyei    

Gyakorlóiskola tanulmányi versenyei

Időpont

TANTÁRGY

VERSENYEK A TANÉVRE 

 

ANGOL

Play and win

Bátaszéki Gimnázium Versenye

Nyelvi Tudorka-háziverseny

Titok

NÉMET

Spiel und Gewinn

Nyelvi Tudorka-házi verseny Bátaszéki Gimnázium Versenye Titok

 

MAGYAR

Simonyi Zsigmond- helyesírási verseny

Bolyai Anyanyelvi csapatverseny

Lotz János szövegértési verseny 7-8. évfolyamon

Illyés – hét

Babits- versmondó verseny

Bendegúz levelezős verseny – szövegértés, anyanyelv Városi csapatos nyelvi játékos vetélkedő (gyakorlóiskola) Nyelvi játékos vetélkedő Dienes V. Ált. Isk.

Weöres Sándor versmondó verseny - Várdomb A Baka István Általános Iskolában rendezett magyar versenyen való részvétel.(szövegalkotás,versmondás)

MATEMATIKA

Bolyai matematika csapatverseny

Zrínyi Ilona matematika verseny

Bendegúz matematika

Babits iskola matematika verseny

Pangea

MatekÁsz

Tudásbajnokság (jelenléti is)

Bátaszéki Matematika verseny

TÖRTÉNELEM

TITOK Kálti Márk Tesztverseny

Savaria történelem verseny

TITOK levelező történelem verseny

Városismereti vetélkedő

„Géza Tusa” – történelem verseny Bendegúz Történelem verseny

INFORMATIKA

Logo Programozási verseny 

FÖLDRAJZ

Herman Ottó Tesztverseny

Világjáró levelezős verseny

Teleki Pál Országos verseny

Less Nándor földrajz verseny

Bendegúz Természetismeret verseny

BIOLÓGIA

Környezetvédelmi vetélkedő I. Béla Gimnázium

Herman Ottó Tesztverseny

Bendegúz Természetismeret verseny

KÉMIA

Garay Gimnázium Labor kísérletek verseny Müller Ferenc kémia verseny

TERMÉSZETISMERET

Bendegúz Természetismeret verseny

ALSÓ TAGOZAT VERSENYEI

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Tanulmányi Verseny Bendegúz Tudásbajnokság Levelezős Versenyek (anyanyelv, matematika, környezet, angol) Városi csapatos nyelvi vetélkedő

Baka verseny (szövegalkotás, népdal éneklés)

Bolyai anyanyelvi és matematika csapatverseny

Lotz János szövegértési verseny (4. évfolyam)

Babits matematika verseny

Zrínyi matematika verseny

Városi mesemondó verseny

Pécsi Gyakorlóiskola természetismereti verseny

Herman Ottó környezetismereti verseny

SAJÁT SZERVEZÉSŰ VERSENYEK

Megyei Szépíró verseny SNI-s és BTM-es tanulók számára Magyar Nyelv Hete keretében szervezett városi és város környéki iskolák alsó és felső tagozatosai számára. Házi keresztrejtvényverseny angol és német nyelven

Házi verseny angolos és németes

 

Illyés hét rendezvényei az alsó tagozatosok számára Falvai Gyula Emlékverseny (torna)

 

             

TESTNEVELÉS – SPORT VERSENYEZTETÉSI TERV

 

Atlétika:          III.-IV. kcs.    Diákolimpia ügy. csapatbajn.             szeptember

                        II-III. kcs.       Sport XXI.                                         október

                        II.III. kcs.       megyei gyermek bajn.                       október                         I-IV. kcs.         Diákolimpia mezei                             március

                        I-IV. kcs.         Baktai Atl. Kupa                                április                         II-IV. kcs.       Diákolimpia összetett csapatvers.       május                                                               

 Diákolimpia III-IV.kcs.         egyéni bajn.                                        május    

                                                                                                           

Torna:             I-IV. kcs.         Falvai Gyula Emlékverseny                május

                                               Diákolimpia megyei csapatverseny    február

                                               Diákolimpia városi csapatverseny     december

                                                                                                            

Úszás:             I-IV. kcs.         Diákolimpia városi verseny               december

                                               Városi amatőr verseny                        október

                                               Diákolimpia megyei verseny              február

                                               Bátaszéki verseny                                április                                                                                                           

Labdarúgás:    I-II. kcs.          Városi diákolimpia fiú                      október

                                                                                                          április   

                                                                                                              

III-IV. kcs.     Városi diákolimpia fiú                                               október

                                                                                                          április                                                                                                             

Kosárlabda:    III-IV. kcs.      Városi diákolimpia lány                     március

                        III-IV. kcs.      Városi diákolimpia fiú                        március

  

Jelentősebb események, rendezvények a tanévben   

Augusztus

Feladat

Időpont

Felelős

 

alakuló értekezlet

aug. 21. 8 óra

vezetés

pót/javító/osztályozó vizsga előkészítése, lebonyolítása osztályozóvizsga 

aug. 21-25.

iskolatitkár, helyettesek, vizsgáztatók

stratégiai tervezés

aug.

vezetés

4-5. tanulók átadás-átvétel

aug. 23. 9:00 5.a

              9:45 5.b

            10:30 5.c

osztályfőnökök, vezetés

7 szokás, 

VT

aug. 23.  

8:00-10:00

vezetés, VT tagok 

munkaközösségi értekezletek

aug. 23-tól 25-ig felsős mk-ek

aug. 25. alsós

mk-ek

munkaközösség-vezetők

TEDI osztály módszertani nap kollégákkal

szülőkkel és gyerekekkel

aug. 24. 8-14 ó aug. 25 8:30-

11:00

vezetés

tagozatonkénti ért. (alsó, felső)

aug. 28. 8 óra alsó aug. 28. 9:30 felső

Gabi G., Balassáné L. M.

EFOP-4.2.3-22-2022-00010 munkaterület visszaadása

aug. 28.

vezetés

Mentortalálkozó Pécs

aug. 29. 14 óra

Vezetés, Miskeiné, Ifjú Zs.

EFOP-4.2.3-22-2022-00010 műszaki átadás

aug. 29.

vezetés

Tolna megyei tanévnyitó ért. 

aug. 30. 10:00

Vezetés

tanévnyitó értekezlet intézmény éves munkatervének elfogadása, VT óvodai ért. 

aug. 30. 8 óra

 

 

aug. 30. 10:00

Bucsányiné, VT csapat

 

 

Póláné, Mecht M.

szakvezetői értekezlet

aug. 31. 8 óra

Gabi Gabi

tanévnyitó ünnepély 

szept. 1. 7:45

Klics Andrea

 

 

Szeptember

Feladat

Időpont

Felelős

első tanítási nap, évnyitó

-4 óra osztályfőnöki, 5. 6. óra elmarad,

-tankönyvek átvétele, átnézése, - házirend, éves rend és program ismertetése, Diák Etikai Kódex -balesetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi tájékoztató, (ezek regisztrálása az ellenőrzőbe, 1. ,2. osztályoknak gépelve) -kivonulási rend ismertetése

-napközi és tanulószoba megerősítése

szept. 1. 

 

1-4. óra

 

2.óra elején

felsős isk.gyűlés

 

Biró Bea, osztályfőnökök, iskolatitkár, gondnok

pótbeiratkozás művészetibe

szept. 4-6.

 

Valkainé, Tápai Anna

ügyeleti rendszer indítása (felnőtt ügyeleti rend szerint)

szept. 4.

helyettesek

első oszt. szülői ért.

szept. első hete

osztályfőnökök, vezetés

szülői értekezletek  osztályfőnöki munkaközösség szempontjai alapján, (5. oszt. eljárásrend, 7. oszt új tárgyak,) szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztatás felmérése

szept. 18-22.

osztályfőnökök, vezetés

4. oszt. szülői értekezletek – szülők tájékoztatása (Egyeztetés a vezetéssel)

 

 

tisztasági verseny, és gyerek ügyelet indítása

szept. 5.

Lovászné J.K., Ifjú Zs.

IIV. Nagy Táncválasztó Szekszárd- Táncművészeti Tagozat házigazda, szervező

szept. 9.

táncpedagógusok

Szülői ért. képzőm.

szept. 13. 17 óra

Tápai K. A.

SZMK ért.

szept. 13. 17 óra

vezetés, Lovászné J. K.

naplók adatainak ellenőrzése iskolában,  naplók kitöltése óvoda, művészeti

szept. 15-ig

osztályfőnökök, óvónők, művészeti tanárok

tanmenetek, munkatervek, foglalkozási tervek feltöltése Z-re, a tankönyvek pótrendelésének határideje

szept. 15-ig vezetés ell.: 

09. 16.

vezetés

Vezetői Tanács (szükség esetén)

szept. 12. 16 óra

vezetés

Szüreti napok

szept. 14-17.

 táncművészeti tanárok, vezetés.

8. évf. szülők értesítése a nyelvvizsga,

ECDL felkészítőkről

szept. 17-ig

nyelvesek, Nedermann B., Balassáné

pályaválasztási  mérése

szept. 19-okt 11.

Balassáné, Nyemcsokné

A  pályaválasztási vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére megküldik

 

okt. 18-ig

Balassáné, Nyemcsokné

tantestületi ért.

VT (fejlődési napló, kihívás)

szept. 19. 16 óra

vezetés VT csapat

Magyar Diáksport Napja 

szept. 29.

testnev. mk., vezetés, tantestület

A nyári táborban festett tablók elhelyezése az ált. iskolában

szeptember végén

Tápai K. A.

Áthidaló indítása

külön program

szerint

Gabi G., Nyemcsokné, Póláné

első osztályosok mérése, óvodába érkező gyereke megfigyelése

folyamatosan

Milánkovits Erika, óvónők, Gabiné, Szloboda-B. M.

DÖK

osztályképviselők megválasztása, jelentkezés a munkacsoportokba,

DÖK sport nevezések, Alakuló ülés: képviselők,

bemutatkozása, a vezető megválasztása munkaterv megbeszélése, ötletek gyűjtése.

Előző évi beszámoló.

A szelektív hulladékgyűjtés, a madáretetés, az iskola környékének rendben tartása egész évben folyamatos. 

Az éves programterv véglegesítése, a szecskabál előkészítése, megvalósítása

szeptemberben

DÖK vezetőség, osztályfőnökök, felsős ig.h.

 

tanév első napja

szept. 01.

óvónők

Óvodai nagycsoportos értekezlet

szept. 20. 16 óra

Vezetés, Póláné, óvőnők

óvodai nevelőtest. ért.

szept. 20. 13 óra

vezetés,Póláné, Wéner Á., Mechtl M.

óvodai szülői ért. 

szeptemberben

Gabi G., Póláné, Bucsányiné

óvodába érkező gyereke megfigyelése

folyamatosan

óvónők

Pörböly - kirándulás

szept. utolsó hete

óvónők

 

Október

Feladat

Időpont

Felelős

Zene Világnapja

okt. 2. 

Molnár Sz., Istvánné, Detkó E.

Állatvédelmi témahét

okt. 2-15.

Nedermann B.

Törpepróba

okt. első hete

Csata Dorina

statisztika

okt. első hete

osztályfőnökök, óvónők

Aradi vértanúk

okt. 6.

osztályfőnökök

képző és iparművészeti tagozat zárő kiállítás rendezése az aulában, nyitó ünnepség

okt. 9-től

Tápai K. A. FehérB.

Pályaválasztási szülői ért.

okt. 10.  17:00

Murel Klára

DIFER mérés

okt.13-ig

Milánkovics E., Szloboda-B. M.

A köznevelési intézmény az október 1jei állapot szerinti közérdekű adatairól - a Köznevelés Információs Rendszerén (KIR) keresztül és az ott meg-határozott formában - statisztikai céllal az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében adatokat közöl. 

okt. 15-ig

Vezetés, iskolatitkár

Ovi-Suli

okt. 16. (hétfő) szülőknek 17 óra

Rózsa G.,Nyemcsokné K. K. Gabi G.

tantestületi ért. 

az évkezdés értékelése, Ovi-Suli programról, első osztályos profilok és tanítók megnevezése, tehetséggondozás, fejlesztés, elsős mérések, 1.-5. oszt. nyílt nap előkészítése, DÖK program VT (fejlődési napló, kihívás)

okt. 17. 16 óra

vezetés

 

 

 

 

 

 

 

VT csapat

nyílt nap 5. oszt.

okt. 17.

vezetés, szaktanárok

Adatszolgáltatás OH részére pályaválasztasi méréshez

okt. 18-ig

Balassáné, Nyemcsokné

Megemlékezés okt. 23.

okt. 19. 4. óra (további órák megtartva)

Klics A., Kárpáti Gy.

szakmai nap -7szokás módszertani nap

okt. 20.

vezetés

8. oszt. szülőktovábbtanulással kapcsolatos tájékoztatója

okt. 20-ig

Murel Klára/Balassáné,8. oszt. osztályfőnökök

A DIFER alkalmazásában érintett tanulók létszámának jelentése a Hivatalnak. 

okt. 27-ig

Milánkovics E., Szloboda-B. M:, igazgató

A nevelési-oktatási intézmény közzétételi listája szerinti adatok és dokumentumok október 1-jei állapotnak megfelelő felülvizsgálata  és közzététele. 

okt. 30-ig

Vezetés

Pedagógiai Szakszolg. vizsgálata

októberben

Milánkovics Erika

dolgozók orvosi vizsgálata

ütemezés alapján

iskolatitkárok

DÖK:

Zene világnapja,

Az Aradi vértanúk napja

Az állatok világnapja – „Felelős állattartás”

TOTAKIV – túra csapatverseny HALLOWEN –party és tökfaragó verseny

októberben

DÖK vezetőség, osztályfőnökök, felsős ig.h., túra csoport vez.

 

Vendégeink az állatok 

okt. első hete

óvónők

nagycsoportosok mérése

folyamatosan

Gabiné K. Renáta

óvodai nevelőtest. ért.

okt. 18. 13 óra

vezetés, Póláné,Wéner Á., Mechtl M.

 

November

Feladat

Időpont

Felelős

Illyés nap

nov. 13.

humán mk.

az osztályok feltérképezése a kiadott szempontok alapján, megbeszélés, teendők összegyűjtése, osztályfőnöki interjúk

 

folyamatosan

Bucsányiné, felsős igh., osztályfőnökök

nyílt nap (első,oszt.-ban óvónők)

nov. 13-ei héten 

vezetés

fogadó óra

nov. 13. 17 óra

szaktanárok, osztályfőnökök

Vezetői Tanács

nov. 14. 16 óra

igazgató

tantestületi ért. 

5. oszt. osztályfőnöki pályázatok meghirdetése, jegyek beírása, naplóvezetés ellenőrzése, látogatások tapasztalatai, VT (fejlődési napló, kihívás, feltöltődés) beszámoló: osztályfőnöki mk. 

nov. 21. 16 óra

vezetés

 

 

 

 

 

VT csapat

iskolagyűlés

nov. 23. alsó,  nov. 24. felső, (7.45)

vezetés, osztályfőnökök, Póth G.

OVI-SULI

nov. 25. 

szombat 17 óra

Nyemcsokné, Rózsa G. ,Gabi G.

képző és iparművészeti tagozat záró kiállítás leszedése

 

nov 27-től

Tápai K. A. FehérB.

Mecénás Díjátadó

november

Valkainé, Gabi G.

DÖK

túra, Egészségnapok

november

DÖK vezetőség, osztályfőnökök, felsős ig.h., túra csoport vez.

 

Láncszemekből hidat építeni – szakmai nap, konferencia

nov. eleje.

óvónők

óvodai nevelőtestületi ért.

nov. 23. 13 óra

vezetés,Póláné, Wéner Á., Mechtl M.

 

 

December

Feladat

Időpont

Felelős

karácsonyi készülődés - Advent,

Mikulás hallgatók bevonásával

folyamatosan

napközis nevelők, óvónők

Mikulás

dec. 6. 

Nyemcsokné K. K., Gabi G., DÖK

Országos mérés adatainak  jelentése a Hivatalnak

dec. 6-ig

Balassáné, Nyemcsokné

Táncos karácsony

dec. 13.

Valkainé

téli szakmai nap

dec. 14.

művészeti tanárok

karácsonyi műsor

dec. 20. 4. óra

rendezvénycsoport

„Téli hangulat” kiállítás az iskola galériájában

dec.

Tápai K. A.

Pedagógiai Szakszolgálat kontroll

december

Milánkovics Erika, óvónők

DÖK:

Mikulás felsőben 

Sütivásár

Hóemberépítő verseny

december

DÖK vezetőség, osztályfőnökök, felsős ig.h., túra csoport vez.

 

Mikulás- ünnep az óvodában 

dec. 6.

óvónők

Karácsonyi hangverseny

decemberben

Molnárné W. Á.

Hallgatói képzés zárása, jegyek leadása

decemberben

szakvezetők

Karácsonyi készülődés, ünnepély

decemberben

óvónők

Lépegető

decemberben

óvónők, Póláné

 

Január

Feladat

Időpont

Felelős

továbbtanulással kapcsolatos teendők

jan.

Murel Klára, 8. oszt. osztályfőnökök

fogászati, orvosi szűrések

külön beosztás szerint

Nyemcsokné K. K., Gabi G.

tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat

jan. 9-máj. 12.

testnevelők

művészeti-félévi záróvizsga Szülői bemutató órák táncműv.

jan. 9-19.

Valkainé, Tápai K. A.

tantestületi ért.  iskolai bál előkészítése, 5. oszt. osztályfőnökök bejelentése, gyerek farsang előkészítése, tk. rendelés, VT (fejlődési napló, kihívás) beszámoló: magyar mk., természettudományos mk. 

jan. 16. 16 óra

vezetés, DÖK vezetők

 

 

 

VT csapat

első félév zárása

jan. 19. 

vezetés, osztályfőnökök

osztályozó ért. 

jan. 22-23. alsó, jan. 23. 14 ó felső

Nyemcsokné K.K., Gabi G. Balassáné L. M.

félévi statisztika elkészítése

osztályozó utáni értekezletre

osztályfőnökök

szakvezetői ért.

jan. 30. 14 óra

Gabi G.

SZMK

jan. 24. 17 óra

Lovászné J. K., Bucsányiné

félévi értesítők kiosztása

jan. 26. 1. óra

osztályfőnökök

szülői ért.

jan. 29-ei hét

osztályfőnökök

DÖK

Munkacsoportok beszámolója,

értékelés

túra, mozi színház

 

január

DÖK vezetőség, osztályfőnökök, felsős ig.h., túra csoport vez.

 

nyílt nap az óvodában

jan. 3. hete

igazgató, óvónők

Tankötelezettséggel kapcsolatos szülői kérelmek benyújtása az OH-hoz

jan. 15-ig

óvónők

óvodai nevelőtestületi ért.

jan. 17. 13 óra

vezetés, Póláné, Wéner Á, Mechtl M.

szülői ért.

csoportonként

óvónők

 

Február

Feladat

Időpont

Felelős

tantestületi ért.  félév értékelése, bál értékelése, ügyelet, vezetés tapasztalatai,(ellenőrzés) tap.:órakezd.-befej. teremzár.,) pedagógus értékelés, VT (fejlődési napló, kihívás)

beszámol: testnevelés mk., DÖK területek,

febr. 06. 16 óra

vezetés

 

 

 

VT csapat

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát adatok szerint összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan továbbítjuk a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára. 

febr. 10-ig

Bucsányiné

továbbtanulási lapok leadása

febr. 11.

Murel K., 8. oszt. osztályfőnökök

iskolagyűlés 

febr. 14. felső febr. 15. alsó (7.45)

vezetés, osztályfőnökök, Póth G.

farsangi bálok 

-alsó-febr. 9.

vagy/és

-felső-febr. 16.

alsó nevelők

DÖK

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (febr. 25.) (osztálykeret)

febr. 23.

osztályfőnökök

szülői értekezlet művészetiben

februárban

művészetis pedagógusok

DÖK:

Valentin Nap – üzenet küldése

Felsős farsang, osztályjelmezek, bemutatók, nyitótánc

február

DÖK vezetőség, osztályfőnökök,

felsős ig.h., 

 

óvodai nevelőtestületi ért.

febr. 07. 13 óra

vezetés, Póláné, Wéner Á., Mecht M.

Tájékoztató az óvoda nyári zárva tartásáról. 

febr. 15-ig

vezetés, óvónők

farsangi bálok

óvoda - saját program szerint;

óvónők

nagycsoportosok kontrollvizsgálata

februárban

Gabiné K. Renáta

Lépegető

februárban

Póláné

 

Március

Feladat

Időpont

Felelős

XXXIII. Országos Táncművészeti

Fesztivál Regionális Elődöntő

Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ, Táncművészeti Tagozat házigazda, szervező

márc. 2.

Valkainé, táncpedagógusok, vezetés

Országos kompetencia mérés

március 4. és 2024. június 3.

között

vezetés

iskolai nyílt nap

márc. 5. felső márc. 6. alsó (első 4 óra)

vezetés

Vezetői Tanács

márc. 12. 16 óra

igazgató

márc. 15-i megemlékezés

márc. 13. 1. óra

rendezvény csoport, 

tavaszi szakmai nap – 7szokás képzés

márc. 14.

vezetés

A középtávú, intézményi továbbképzési program felülvizsgálata, beiskolázási terv készítése.

márc. 15-ig

vezetés

tantestületi ért. 

gyerek farsangi bál értékelése, Magyar Nyelv Hete előkészítés, bál, VT (fejlődési napló, kihívás, feltöltődés) beszámoló: alsós mk: 3-4. oszt.  1-2. oszt. 

márc. 19. 16 óra

vezetés

 

VT csapat

Ovi-Suli

március 25.

Rózsa G., Nyemcsokné, Gabi G.

„Tavaszi hangulat” kiállítás

március

Tápai K. A.

DÖK

Túra, filmnézés  Házi koncert – zeneiskolás gyerekek hangversenye 

víz világnapja –plakát verseny projektnap

március

DÖK vezetőség, osztályfőnökök, felsős ig.h., túra csoport vez.

 

óvodai nevelőtestületi ért.

márc. 20. 13 óra

vezetés, Póláné, WénerÁ., Mechtl M

nagycsoportosok ajándékénak elkészít.

folyamatosan

óvónők

Húsvét

csoportonként

óvónők

 

Április

Feladat

Időpont

Felelős

OVI-SULI

ápr. 8. 

Gabi G., Rózsa G.

tavaszi szakmai nap művészetiben

ápr. 8. 

művészeti tanárok

Költészet napja

ápr. 11.

humán mk.

fogadó óra

ápr. 15. 17 óra

szaktanárok, osztályfőnökök

A holokauszt áldozatai (osztálykeret)

ápr. 16.

osztályfőnökök

Iskolai beiratkozás

ápr. 18-19.

igazgató, iskolatitkárok

Magyar Nyelv Hete

Szépíró verseny

ápr. 22-ei hét

Gabi G., Szabó M.

Pálinkás E.- Szloboda-B. M..

Fenntarthatósági témahét

ápr. 22-26.

vezetés

tantestületi ért.

ellenőrzések tapasztalatai, beiskolázás,Magyar Nyelv Hete teendői, VT

(fejlődési napló, kihívás) beszámol: nyelvi mk., 

ápr. 23. 16 óra

vezetés

 

VT csapat

SZMK

ápr. 24. 17 óra

Lovászné J. K.,igazgató

Tánc Világnapja - online

ápr. 29.  

Valkainé

szülői ért.

ápr. utolsó hete

osztályfőnökök

Április utolsó munkanapjáig elkészíteni a tankönyv-rendelést.

ápr. 30-ig

Murel Klára

4. oszt.-ban a felsős nevelők óralátogatása

folyamatosan

 

DÖK

A Föld világnapja - vetélkedő

április

DÖK vezetőség, osztályfőnökök,

felsős ig.h., 

                         

 

óvodások beiratkozása

önkormányzathoz igazodva

vezetés, iskolatitkár

Lépegető

áprilisban

óvónők, Póláné

óvodai nevelőtestületi ért.

ápr. 24. 13 óra

vezetés, Póláné,  Wéner Á.,Mechtl M

Május

Feladat

Időpont

Felelős

Anyák Napja – osztályok saját döntése alapján

májusban

osztályban tanító nevelők, óvónők

leendő elsős és ötödikes szülők tájékoztatása

májusban

vezetés, elsős tanítók, 5. oszt. osztályfőnökök

tantestületi ért. nyári napközi előkészítése, szaktanárok látogatásának tapasztalatai 4. oszt.-ban, vezetés óralátogatási tapasztalatai, VT

(fejlődési napló, kihívás)

beszámol: egészségfejlesztő mk.,

Magyar Nyelv Hete

máj. 14. 16 óra

vezetés

 

 

VT csapat

Felmérés, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán kíván részt venni a köv. tanévben

máj. 10-ig

iskolatitkár, vezetés

iskolagyűlés

máj. 16. felső máj. 17. alsó (7.45)

vezetés, osztályfőnökök, Póth Gábor

Szülők nevelők bálja

május 11.

bálra szerveződő csoport

Kihívás Napja

máj. 22.

testnevelők

DÖK által meghatározott nap

máj. 23.

osztályfőnökök, DÖK

pályaorientáció

máj. 24.

osztályfőnökök, Oláh M., SzlobodaB.M.

szalagtűző

máj. 31. 17 óra

7. évfolyam osztályfőnökei

NETFIT eredményeinek feltöltése

máj. 31-ig

testnevelők, titkárság

53.Váregyei gyermekrajzpályázat rendezése a Babits M. Kult.

május

Tápai K. A., Fehér B.

Központban

 

 

DÖK

DÖK kirándulás 

Az éves munka értékelése, fotó gyűjtemény, prezentáció 

Madarak és fák napja

Diákközgyűlés és Fordított nap

május

DÖK vezetőség, osztályfőnökök,

felsős ig.h.,

 

Anyák Napja

csoportok döntése alapján

óvónők

óvodai nevelőtestületi ért.

máj. 15. 13 óra

vezetés, Póláné,Wéner Á, Mechtl M.

Kihívás Napja

máj. 24.

óvónők

Gyermeknapi kirándulás

májusban

óvónők

 

Június

Feladat

Időpont

Felelős

XXII. Koncertvizsga, Babits Mihály Kulturális Központ Színházterem

jún. 1. 

táncműv. tagozat pedagógusai, vezetés

Alap- és záróvizsga művészetiben

jún. 10-14.

művészetis tanárok

Bizonyítványosztás művészetiben

jún. 17-21.

művészetis tanárok

Diákközgyűlés

jún. 7. 7.45

Ruff Dani, Lerch M.

Összetartozás Napja (osztálykeret)

jún. 4. 

osztályfőnök

Országos merés adatainak zárásához jelentés a Hivatalnak

jún. 12-ig

Balassáné, Nyemcsokné

osztályozó ért.

jún. 17-19. alsó  jún. 18. 14 óra felső

Gabi G., Nyemcsokné K. K. Balassáné L. M.

tanévzáró ünnepély

jún. 26. 17 óra

rendezvény csoport, osztályfőnökök

ballagás 

jún. 22. 10 óra

7. oszt., , felsős igh., igazgató

nyári napközi 

június 24-28.

Oláh M.

táborok: alsó, felső, lovas, vándor  képzőművészeti

június-július

 

táborvezetők

Június 26-június 30. – Tánctábor,

Táncművészeti Tagozat, Szegedi

Kortárs Balett és Magyar Táncművészeti Egyetem

június 24-28.

táncműv. tagozat pedagógusai

Képző és iparművészeti tagozat tábor

június 24-28 július 1-5

tagozat pedagógusai

évzáró ért. 

az év értékelése

szertárak ellenőrzése, tantermek előkészítése a nyári karbantartáshoz naplók, egyéb adminisztráció ellenőrzése, táborok, nyári napközi beszámol: szakmai csoportok, tehetséggondozó csoport

jún. 28. 8 óra

vezetés

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát adatok szerint összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott

június 30-ig

Vezetés

tanév első félévére vonatkozóan továbbítjuk a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára.

Tankönyvrendelés módosítása, kézikönyvek rendelése, a

pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos rendelés elkészítése. 

 

 

DÖK

Sport nap

június

DÖK vezetőség, testnevelők,  felsős ig.h.,

 

nagycsoportosok ballagása

jún. 7. 16 óra

óvónők, Póláné, Mechtl M.

Láncszemekből hidat építeni – hagyományőrző tábor

jún. első hete

óvónők

 

 

 

Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok

 

Iskola

Időpont

szakmai nap-ősszel

október 20.

szakmai nap-tavasszal

március 14.

DÖK nap által meghatározott nap

 

május 23.

pályaorientációs nap

május 24.

 

Művészeti iskola

Időpont

őszi szakmai nap

október 20.

téli szakmai nap

december 14. 

tavaszi szakmai nap

március 14.

tavasz szakmai nap

április 8. 

 

  

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

  

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés az elmúlt tanévben nem volt.

  

Alap dokumentumok: az iskola honlapján találhatók.   

  

  

Szervezetiésműködésiszabályzat               Házirend         Pedagógiaiprogram

  

  

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

  

  

Az iskola vezetősége

Bucsányiné Gréczy Gabriella

igazgató

Gabi Gabriella

igazgató-helyettes

Nyemcsókné Kárpáti Katalin

igazgató-helyettes

Balassáné Lerch Mónika

igazgató-helyettes

 

Pedagógusaink

 

Aczél Ildikó                            

tanító, szakvezető

Balassáné Lerch Mónika     

tanár, szakvezető                                         

 

Bánságiné Aradi Gyöngyike

tanító

Batiné Szappanyos Adél

tanító

Bíró Beáta

tanár- földrajz, könyvtár

Bucsányiné Gréczy Gabriella

tanító

Csata Dorina

tanító

Csibi-Ulrik Dóra 

tanító, szakvezető

Dóczi Anikó

tanító

Dömény Diána

tanító, szakvezető

Dömötörné Solymár Orsika

tanár- technika, óraadó

Dr. Harangozó Lajosné             

tanító-könyvtáros, óraadó

Dr. Harangozóné Genczler Lívia    

tanító, szakvezető

Embersics Lászlóné                  

tanár- matematika, kémia

Fehér Balázs

tanár- vizuális kultúra

Ferenczi Katalin

tanár- földrajz, kémia, fizika

Gabi Gabriella                          

tanár- magyar nyelv és irodalom

Gál-Pál Zita

tanító, tanár-magyar nyelv és irodalom, gyógypedagógus

Gébert Imre

tanár- földrajz

Glószné Pálinkás Erika                

tanító, szakvezető

Ifjú Zsuzsanna

tanító, szakvezető 

Istvánné Lőrinczy Györgyi          

tanító, szakvezető

Jávor Zsófia                           

tanító, fejlesztő pedagógus

Kárpáti Gyöngyi                      

tanár-magyar nyelv és irodalom

Keményné Tarján Márta

tanító, szakvezető

Klézl Zsuzsanna

tanár- testnevelés

Konyecsni Gábor

tanító, tanár -magyar nyelv és irodalom

Kósa Edina

tanító

Kovács Adrea

tanár- angol

Kuruczné Boda Zsuzsanna          

tanító- matematika, informatika

Kvanduk- Szabó Emese Róza

tanító

Lajtai Lilla

tanító

Link Kinga

tanító, tanár- angol nyelv

Lovászné Jankó Klára                

tanár- angol nyelv, erkölcstan, szakvezető

Miskei Vendelné                        

tanító, szakvezető

Molnár Szilvia                           

Murel Klára

tanító, tanár- biológia, ének-zene

Erzsébet                              

tanár- matematika

Mutzhausz Ildikó                       

tanító, tanár, szakvezető- testnevelés

Nedermann Beáta

tanító, tanár- erkölcstan, informatika, testnevelés

Nyemcsokné Kárpáti Katalin

tanító

Nyisztorné Mihola Zsuzsanna

tanító

Oláh Magdolna

tanító, szakvezető

Papp-Detkó Elvira

tanító 

Papp-Rózsavölgyi Andrea

tanító, tanár- magyar nyelv és irodalom

Péter Györgyi                           

tanár, szakvezető

Pokol-Völgyi Judit

tanár- testnevelés

Póth Gábor                               

tanító, szakvezető

Rácz Viktória

tanító

 

Rácz-Klics Andrea Zsuzsanna      

tanító, tanár - német nyelv

 

Reinics Gábor

tanár- történelem, óraadó

 

Rózsa Gabriella

tanító, szakvezető

 

Ruff Dániel

tanító, tanár- történelem

 

Runyai Zsuzsanna   

tanító, tanár- magyar nyelv és irodalom, szakvezető

 

Szabó Matild

tanító , szakvezető

 

Szloboda-Bajory Melinda              

tanító, gyógypedagógus

 

Szőrné Horváth Beatrix                

tanító, szakvezető

 

Táborfi-Rónai Nóra  

táncpedagógus

 

Tápai-Kovács Anna  

tanár- rajz

 

Török László Jánosné

tanító, testnevelés

 

Valkai Csaba Csanád

táncpedagógus, táncművész

 

Valkainé Daczó Eszter                

táncpedagógus, táncművész

 

Vasné Wittmer Csilla

tanító

 

Zágonyi Beáta Anita              

tanító, szakvezető

 

Oktató-nevelő munkát segítő dolgozóink

Pappert-Gellér Krisztina

iskolatitkár

Vajda-Kiss Anita

óvodatitkár

Farkas Richárd

oktatástechnikus

Csötönyi Pálné

portás

Molnár Zsanett

portás

Milánkovits Erika

iskolapszichológus

Kövérné Lemszieder Mónika

pedagógiai asszisztens

Murelné Budai Beáta

pedagógiai asszisztens

Eichner Erika                    

gondnok

 

 

 

 

 

 

2022/2023  tanév kompetencia mérés eredményei

  

                                   

       

  

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

  

                                                       Sikeres javítóvizsgát tett            Évet ismétel

 1. 1.  évfolyam –          –
 2. 2.  évfolyam –          –
 3. 3.  évfolyam -           - 4. évfolyam     -           –
 4. 5.  évfolyam -           -
 5. 6.  évfolyam -           - 7. évfolyam     -           –

        8. évfolyam                               -                                              –

  

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

  

1. Napközi otthon, tanulószoba:

-  A Köznevelési Törvény előírásainak megfelelően – ha a szülők igénylik – tanítási napokon 1. – 4. évfolyamon napközi otthon, 5. – 8. évfolyamokon tanulószoba működhet.

-  A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik. A napközi otthonba tanévenként előre, minden év májusában, ill. az első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

-  Amennyiben a napközis csoportokba jelentkezők létszáma meghaladja a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelem elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akik nehéz szociális körülmények közt élnek. / Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, stb. /

-  A napközis ellátás az utolsó óra után – az órarend függvényében – kezdődik és 17.00 – ig tart.

-  A tanulószoba 13.30 órától 15,30-ig biztosít felügyelet

-  A tanítási szünetekben munkanapokon igény szerint összevont ügyelet működik.

Szünetekben azonban csak akkor üzemelhet az ellátás, ha folyamatosan legalább 10 tanuló igényli.

-  A napközi otthonból írásos szülői kérelem alapján a napközis nevelő engedheti el a tanulót.

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni foglalkozások

Az egyéni tehetségek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

 Iskolai diáksportkör

Az iskolai diáksportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

Szakkörök

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. Jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is (pl.: természetjáró szakkör, sakk. lovas). A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskolavezetés dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. A szakköri jelentkezés önkéntes, de részvétel azt követően kötelező.

 Szabadidős foglalkozások

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére a felmerülő igényekhez, valamint a szülők anyagi lehetőségeihez igazodva szabadidős programot szervezünk (színház, mozi látogatás, városi könyvtár, művelődésházi programok, múzeum látogatások, tárlatok, stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

  

  

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

  

Napi legfeljebb 2 „nagydolgozatot” (témazárót) lehet íratni előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez. A kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja a tanuló. Gyermeke témazáró dolgozatait a szülő a pedagógus fogadó óráján nézheti meg – (haza nem vihető). A tanév során egy alkalommal felmentést kérhet a tanuló a szóbeli számonkérés alól, a feleletre való felszólítás esetén.

  

A ponthatárok megállapítása

Minimum 35%-tól elégséges

Minimum 90%-tól jeles

  

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

  

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: a hivatalos félévzárás előtti két hét, ill. a hivatalos évzáró előtti két hét. Javítóvizsgák teljesítési ideje augusztus 4. hete

  

Vizsga fajtája

Időpont 

Felelős

Félévi záróvizsga művészeti

jan. 9-19.

Valkainé, Tápai K. A.

Osztályozó vizsga félévkor

január 16-19.

vezetés, szakosok

Tánctagozatosok-koncert vizsga

június 1. 

Valkainé

Alapvizsga, záróvizsga művészeti

jún. 3-14.

Valkainé, Tápai K. A.

Javítóvizsga,  osztályozó vizsga

aug. 21-25.

vezetés, szakosok

 

 

 

  

  

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

  

Óvodai csoportok  

  

 

 

Osztály

Képzési forma

Valós létszám

Átlaglétszám számításnál  az SNI-sek plusz száma

Szünetelő jogviszony

1.a

úszás-idegen nyelv

21

3

-

1.b

művészeti-idegen nyelv

24

-

-

1.c

angol-informatika

29

-

-

1.t

TEDI

9

6

-

2.a

úszás-idegen nyelv

25

-

-

2.b

művészeti-idegen nyelv

25

-

-

2.c

kosárlabda-idegen nyelv

23

1

-

3.a

úszás-idegen nyelv

27

-

-

3.b

művészeti-idegen nyelv

25

1

-

3.c

kosárlabda-idegen nyelv

20

-

-

 

 

Művészeti iskolába:

 

Táncművészeti tagozat:

159 fő jár  

Képző- és iparművészeti tagozat 98 fő jár

 

You shall not pass!