Óvoda bemutatkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola,

  Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

 

 

HÍVOGAT AZ ÓVODA

 

 

Cím: 7100 Szekszárd, Mátyás k. u. 5.

Telefon:74/ 528-338, 74/ 528-326

Email: igyk.gyakorlo@pte.hu

Web: gyakorlo.pte.hu


 

Kedves Szülők!

Gyermekük óvodás lesz!

Kiadványunk tájékoztatást nyújt az intézményünkben folyó munkánkról, a profilválasztás lehetőségeiről. Óvoda választásuk döntéshozatalát szeretnénk ezzel megkönnyíteni.

Intézményünkről:

A PTE IGY Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda Szekszárdon Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézményének egységeként látja el a 3-14 éves korú gyerekek nevelését. A Gyakorlóóvoda 1984-ben alakult és azóta foglalkozik a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésével. Intézményünk a pedagógiai gyakorlat alkotóműhelye, hiszen kettős feladatát: a gyermekek korszerű oktatását-nevelését, valamint az óvodapedagógus jelöltek képzését, csak így láthatja el igazán. Mindezt az teszi lehetővé, hogy a gyakorlóóvoda pedagógusai jól felkészült óvónők, akik szívesen vállalják a szakma kihívásait, a megmérettetést.A főiskolai hallgatók képzésében kifejtett tevékenységünk hozzájárul hivatástudatuk elmélyítéséhez, személyiségük alakulásához, valamint ahhoz, hogy szakmailag jól felkészült pedagógusokká váljanak.

Célunk a gyermekek, szülők igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével, vagyis egy gyakorlatias, alkalmazható, önmegvalósítást szolgáló fejlesztő-nevelő munka, amely a gyermekek képességeinek kibontakozásával, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásával egyenlő lehetőségeket biztosít – szeretetteljes légkörben - az általános műveltség alapjainak elsajátításához.

 

Jelenleg hat csoport működik, amelyekbe vegyes életkorú gyermekek járnak.

Profiljaink:

·         Német nemzetiségi csoport:

Célunk a nyelv megszerettetése, a nemzetiségi kultúra, a szokások megismertetése.

 

·         Német nemzetiségi és ének csoport:

Célunk a nyelv megszerettetése, a nemzetiségi kultúra, a szokások megismertetése, ének-zene iránti nyitottság, érdeklődés felkeltése.

 

·         Léleképítő csoport:

Célunk a képességek fejlesztésével elősegíteni a gyerekek érzelmi, értelmi fejlődését. Érzelmi intelligencia, belső nyugalom megteremtésével, fejlődjék személyiségük.

 

·         Intenzív környezeti nevelési csoport:

Célunk a természet ünnepeinek beépítése a tevékenységrendszerbe. Hangsúlyos a környezettudatos magatartás, környezetbarát életvitelre hangolás.

 

·         Intenzív személyiségfejlesztő csoport:

Együttműködési technikákkal ismertjük meg és gyakoroltjuk a gyerekekkel. Alkalmazkodásban, konfliktuskezelésben önállóságot, pozitív ÉN viszonyulásra nevelünk.

 

·         Hagyományőrző csoport:

Megismertetjük a gyermeket a néphagyomány tárgyi értékeivel, a tevékenységek tartalmában megjelenteti a hagyományos kultúra eseményeit, szokásait.