Pécsi Tudományegyetem

IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda

 

 

Gyakorló Iskola éves program

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda munkaterve

2016/2017

 

DÖK   támogató vezetők – Kuruczné B. Zs., Molnár Szilvia

                                  

Szakmai munkaközösségek:

            idegen nyelvi – Balassáné L. Mónika

            alsó – Bánságiné A. Gyöngyi, Tinkuné Sz. Erzsébet

            osztályfőnöki – Gébert Imre

            természettudományos – Gaálné J. Ágnes

            humán – Vermesné G. Blanka

            testnevelés – Gaál László

            óvónői – Szentesné N. Éva

            egészség – Lizákné Kovács Nóra

Szakmai csoportok:

            tánc-és mozgás – Táborfi-Rónai N., Valkainé Daczó E., Valkai Cs.

Napközis koordinátor – Miskei Vendelné

 

Vezetői Tanács tagjai:

            tanácstag – Dr. Harangozóné G. Lívia

            DÖK – Kuruczné B. Zs., Molnár Szilvia

            DSK – Gaál László

            helyettesek – Gabi Gabriella, Murel Klára, Kovács Gyöngyi

            óvoda - Dániel Lilla

            vezető – Antus Györgyné

            munkaközösség-vezetők

 

A tanév rendje,szünetek:

            Első tanítási nap: 2016. szept. 1.

            Utolsó tanítási nap: 2017. jún. 15.

            Őszi szünet: 2016. nov. 02-től – nov. 04-ig

                        Utolsó tanítási nap: okt. 28. (péntek)

                        Első tanítási nap: nov. 07. (hétfő)

            Téli szünet: 2016. dec. 22-tól - 2017. jan. 02-ig

                        Utolsó tanítási nap: dec. 21. (szerda)

                        Első tanítási nap: 2017. jan. 03. (kedd)

            Tavaszi szünet: 2017. ápr. 13-tól – 18-ig

                        Utolsó tanítási nap: ápr. 12. (szerda)

                        Első tanítási nap: ápr. 19. (szerda)

            Félév zárása: 2017. jan. 20. (péntek)

            Értesítők kiosztása: 2017. jan. 27. (péntek)

 

A 2016/2017-es tanév feladatai

Szeptember

-ügyeleti rendszer indulása szept. 5.

            -tisztasági verseny, és gyerek ügyelet indítása szept. 12.

-szakvezetői értekezlet szept. 13. 14 óra (könyvtár)

            -Felsővárosi Búcsú szept. 11. tánctagozatosok fellépése

-7.-8. évf. szülők értesítése a nyelvvizsga, ECDL felkészítőkről, történelem vizsgáról

            szept. 19. 16,30

-6. évf. magyar vizsga, értesítés megegyezés szerint

            -testületi értekezlet szept. 20. 16 óra

            -tanmenetek, munkatervek, foglalkozási tervek bemutatása szept. 30-ig

            -Szüreti Fesztivál- szept. 18. -tánctagozatosok fellépése

            4.-5. átmenet, a gyermekek átadása – szept. 4. hete

                        felelős: Kovács Gy., Antusné, Gébert I.,

            -Áthidaló indítása-külön kidolgozott program szerint

            -SZMK szept. 21. 17 óra

            -szülői értekezlet szept. 26-30-ig egyéni beosztás szerint (kivéve 1. oszt.)

osztályfőnöki munkaközösség szempontjai alapján, (5. oszt. eljárásrend, 7. oszt új tárgyak,) szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztatás felmérése

4. oszt. szülői értekezletek – szülők tájékoztatása (Egyeztetés a vezetéssel)

            -vezetői tanács szept. 27.

                        ellenőrzés, konferencia, igazgató választás

-1.osztályosok mérése, óvodába érkezett új gyermekek megfigyelése folyamatosan

Október

-Aradi vértanúk okt. 6. – osztálykeretben

            -Gyakorlóiskolák Országos Konferenciája okt. 13-15.

            -tantestületi ért. okt. 18. 16 óra

az évkezdés értékelése, ovi-suli program előkészítése, tehetséggondozás, fejlesztés, 1. és 5. oszt. beilleszkedése, tapasztalatok, elsős mérések, konferencia tapasztalatai,

1.-5. oszt. nyílt nap előkészítése, DÖK program

            -óvoda okt. 19. 13 óra,

            -okt. 23. – ünnepély okt. 21. 4. óra (5.6. órák megtartva)

            -8. oszt. szülők továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatója okt. 24.

November

            -Illyés-hét nov. 7-11.-ig

                        felelős: magyarosok

            -nyílt nap (első, ötödik osztályokban) szülők, óvónők, tanítók nov. 10.

            -fogadó óra - nov. 28. 17 óra

            -iskolagyűlés nov. 28. alsó, 29. felső, (7.45)

            -testületi ért. nov. 22. 16 óra

5. oszt. osztályfőnöki pályázatok meghirdetése, jegyek beírása, naplóvezetés

ellenőrzése, látogatások tapasztalatai, bál,

beszámoló: osztályfőnöki mk. Gébert I.

            -óvoda nov. 23. 13 óra,

            -Ovi-Suli nov. 26.

December

            -karácsonyi készülődés – Advent, Mikulás hallgatók bevonásával, karácsonyi vásár

            -Táncos karácsony dec. 16. 16,30-19,00-ig

            -karácsonyiműsor dec. 21. 4. óra

Január

            -továbbtanulással kapcsolatos teendők jan. 21. felvételi

            -fogászati, orvosi szűrések külön beosztás szerint

            -osztályozó ért. jan. 23-24., alsó, felső folyamatosan

            -első félév zárása jan. 20.

            -félévi értesítők kiosztása jan. 27.  – alsó, felső – 1. órában

            -nyílt nap az óvodában jan. 3. hete.

            -testületi ért. jan. 24. 16 óra

iskolai bál előkészítése, 5. oszt. osztályfőnökök bejelentése, gyerek farsang előkészítése, tk. rendelés,

beszámoló: magyar, természettudományos mk. Gaálné, Vermesné

            -óvoda jan. 25. 13 óra,

            -szakvezetői értekezlet jan. 31. 14 óra (könyvtár)

Február

 -SZMK febr. 01. 17 óra

               felelős: Antusné

-szülői ért. febr. első hete egyéni beosztás szerint

-szülők-nevelők bálja

            -testületi ért. febr. 14. 16 óra

félév értékelése, bál értékelése, ügyelet, teremzárás, órakezdés, befejezés, vezetés tapasztalatai, pedagógus értékelés

beszámol: testnevelés mk., DÖK területek,

            -óvoda febr. 15. 13 óra,

            -iskolagyűlés febr. 22. felső, 23. alsó (7.45)

-farsangi bálok: óvoda saját program szerint             felelős: óvónők

alsó febr. 17. óra                               felelős: alsós nevelők

felső febr. 24. 17 óra                        felelős: DÖK

            -továbbtanulási lapok leadása febr. 15.

Március

            -iskolai nyílt nap márc. 6. alsó, márc. 9. felső

-vezetői értekezlet márc. 14. 16 óra

            -márc. 15-ei ünnepély – márc. 14. 1 óra

            -táncverseny: márc. 18. Budapest

-testületi ért. márc. 21. 16 óra

gyerek farsangi bál értékelése, Magyar Nyelv Hete előkészítés-felsős

beszámoló: alsós mk. 1-2. oszt., 3-4. oszt., Bánságiné, Tinkuné

            -óvoda márc. 22. 13 óra,

            -óvodai szakvélemények kiadása

            -Magyar Nyelv Hete rendezvényei-alsó-márc. 13. 14 óra helyi mesemondó, szépíró

            -GyakorJók márc. 31.

Április

-Magyar Nyelv Hete rendezvényei alsó-ápr. 10. – rajzkiállítás, 10. 14 óra– mesemondó, szépíró, 11. 14 óra- nyelvi vetélkedő, díjkiosztó

            -Projekt Nap előkészítése

            -fogadó óra ápr. 10. 17 óra

-testületi ért. ápr. 18. 16 óra

ellenőrzések tapasztalatai, egészséghét előkészítése, beiskolázás, Magyar Nyelv hete

beszámol: nyelvi mk. Balassáné L. M.

            -óvoda ápr. 19. 13 óra,

            -Táncverseny: ápr. 22. Budapest

-Tánc Világnapja-ápr. 27. 4. óra

-Tánckiállítás ápr. 30. Budapest

-óvodások, első osztályosok beiratkozása

            -4. oszt.-ban a felsős nevelők óralátogatása

            -Projekt Nap ápr. 28.

            -Tánckiállítás ápr. 30.

Május

            -Anyák Napja – osztályok, csoportok saját döntés alapján

            -Fordított Nap máj. 19.

-Táncverseny: máj. 20. Budapest

-testületi ért. máj. 23. 16 óra

nyári napközi előkészítése, szaktanárok látogatásának tapasztalatai 4. oszt.-ban, vezetés óralátogatási tapasztalatai,

                        beszámol: egészségfejlesztő mk.

            -óvoda máj. 24. 13 óra

            -szalagtűző – máj. 26. 17 óra

            -iskolagyűlés máj. 25.-felső, 26.-alsó (7.45)

            -leendő elsős és ötödikes szülők tájékoztatása

            -szülői ért. máj. utolsó hete egyéni beosztás szerint

            -Egészség Hét

            -Táncverseny máj. 20. Budapest

            -Kihívás Napja

            -OKÉV mérés 6. 8. osztályok- máj. 24., nyelvi máj. 17.

-Gyermeknap máj. 26.

            Táncművészeti tagozat-koncertvizsga máj. 27.

Június

            -SZMK jún.

            -Történelem, magyar vizsga

-Összetartozás Napja jún. 2.

-nagycsoportosok ballagása jún. 2. 9. 16 óra

            -tánctagozatosok záróvizsgája jún. 04.

-osztályozó ért. jún. 08-09. alsó – folyamatosan, jún. 08. 14 óra felső

            -kirándulások jún. 12.13.14.

            -Sport nap jún. 15.

            -ballagás jún. 17. 10 óra

            -tanévzáró ünnepély jún. 20. 17.

            -évzáró értekezlet jún. 22. 8 óra

-az év értékelése

-szertárak ellenőrzése, tantermek előkészítése a nyári karbantartáshoz

            -naplók, egyéb adminisztráció ellenőrzése, táborok, nyári napközi

            beszámol: szakmai csoportok, tehetséggondozó csoport

CSENGETÉSI REND

1.óra:                  7.45 – 8.30              15’

2.óra:                  8.45 – 9.30              15

3.óra:               9.45 – 10.30              15’

4.óra:               10.40 – 11.25             10’

5.óra:               11.35 – 12.20             10’

6.óra:               12.30 – 13.15             10’

7.óra:               13.25 – 14.10             10’

8.óra:               14.20 – 13.05

 

 

 

 

 

 

You shall not pass!