Bemutatkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda a mai vezető szemével

 

40 éves a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda.

A Gyakorló Általános Iskola 1977-ben Szekszárd város központjában, a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Kihelyezett Tagozatának keretei között kezdte meg működését.

Feladata a közoktatási feladatok ellátása mellett a tanítójelöltek gyakorlati képzése volt. Ekkor még a főiskola épülete adott otthont a gyakorlóiskolának is, ahol csak alsó tagozatos osztályok működtek. Ez a kényszerhelyzet, hogy a gyakorlóiskolának nem volt önálló épülete előnyt is jelentett. Így a képzés egész folyamatában, természetes közegben éltek, tanultak, gyűjtöttek szervezett és spontán tapasztalatokat a hallgatók. Hátrányként jelentkezett viszont, hogy a gyakorlóiskolai osztályok számát nem lehetett növelni, pedig a képzés céljából szükséges lett volna.

Iskolánk 1986-ban új, önálló 16 tantermes épületbe költözött. Jelenleg is itt végzi alap-és kiegészítő tevékenységét, amely 2001-ben alapfokú képző-és táncművészeti oktatással bővült. 2004-ben pedig óvoda-iskola integráció valósult meg. Óvodánkban 6 csoport van, melyek különböző profilokkal dolgoznak. Iskolánk a hagyományos 8 osztályos szerkezetben működik. Az alapfokú művészeti oktatás a délutáni időkeretben valósul meg.

Első osztályaink a következő profilokkal indulnak.

  • angol-informatika (emelt szintű angol)
  • úszás-idegen nyelv (angol-német)
  • művészeti-idegen nyelv (angol-német)

A szülők körében végzett közvélemény kutatás egyértelműen mutatja, hogy a szülők gyermeküknek kulturált, esztétikus, korszerűen felszerelt intézményt és nagy tudású, empatikus pedagógus-személyiséget kívánnak. Elsődlegesnek tartják, hogy gyermekük egészséges, őszinteségen és bizalmon alapuló légkörben sajátítsa el azt az ismeretanyagot, amely megalapozza a képességei szerinti továbbtanulás lehetőségét.

Ezekből következően az intézmény célrendszerének meghatározásakor alapvető szempont volt a tanulók, a szülők igényeinek, szükségleteinek figyelembevétele, vagyis egy gyakorlatias, alkalmazható, önmegvalósítást szolgáló oktatás-nevelés, amely a gyermekek képességeinek kibontakoztatásával, a tehetséges tanulók fejlesztésével, a hátrányos helyzetű növendékek felzárkóztatásával, egyenlő lehetőségeket biztosít az általános műveltség alapjainak elsajátításához és a kiemelkedéshez.

A megfogalmazott célok megvalósításához intézményünk megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik.

A gyakorlóiskola 40 éve, az óvoda 30 éve áll a szekszárdi közoktatás, az óvó, és tanítóképzés szolgálatában. A több évtizedes nevelési irányzatok, az óvodában és az iskolában tevékenykedő pedagógusok, a szakmai gyakorlaton lévő hallgatók és a főiskola törekvései sajátos „gyakorlós" szellemiséget alakítottak ki.

Intézményünk a pedagógiai gyakorlat alkotóműhelye, hiszen kettős feladatát: a gyermekek korszerű oktatását-nevelését, valamint az óvó-tanítójelöltek képzését csak így láthatja el igazán. Mindezt az teszi lehetővé, hogy a gyakorlóintézmények pedagógusai jól felkészült óvónők, tanítók és tanárok, akik szívesen vállalják a szakma kihívásait, a megmérettetést.

A főiskolai hallgatók képzésében kifejtett tevékenységünk hozzájárul hivatástudatuk elmélyítéséhez, személyiségük alakulásához, valamint ahhoz, hogy szakmailag jól felkészült pedagógusokká váljanak.

You shall not pass!