TÁMOP 3.1.5-09/A-2 -2009-0038

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Projekt neve:

"Pedagógusok továbbképzése az oktatás hatékonyságának, eredményességének javításáért, a pedagógiai kultúra korszerűsítéséért"

 Pályázat azonosító jele:

"TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0038"

Az elnyert összeg:

13 590 863 Ft

A projekt időtartama:

2010. 09.01. - 2012. 07.31.

Az iskola elérhetőségei:

PTE IGY Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
Lev.  cím: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.
Tel: 06-74/528-338
Fax: 06-74/528-337
Email: gyakorlo@igyfk.pte.hu

Kedvezményezett neve:

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
7100 Szekszárd, Mátyás király utca 5.

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. C épület
www.esza.hu
 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu
 

Projekt leírás:

A projekt célja:

Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség.
A konstrukció célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik. Jelen konstrukcióban az osztálytermi gyakorlaton túl a fejlesztéseket megerősítő, támogató, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogathatók a felsőoktatás rendszerében, melyek olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.
A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek.
Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, módszeres befektetéseket igényel az oktatási ágazat humán-erőforrásaiba és a szakma kiválóságainak húzóerejébe.

Támogatás formája:

A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, megfelelő teljesítés esetén visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke:

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Intézményünkből a pályázatban résztvevő kollegák:

Jávor Zsófia - tanító pedagógus szakvizsga

Szőrné Horváth Beatrix - tanító pedagógus szakvizsga
Szultanov Albertné - tanító pedagógus szakvizsga
Hiesz Miklósné - óvónő pedagógus szakvizsga

A választott képzés helye:

Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

A választott képzés időtartama:

4 félév

You shall not pass!