Pécsi Tudományegyetem

IGY Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda

 

 

EFOP-3.3.7-17-2017-00009

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

EFOP-3.3.7-17-2017-00009

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola módszertani fejlesztése

Együttműködő partner:PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

A projekt időtartama: 2018.01.01-2020.01.01.

Támogatási összeg: 74 977 130 Ft

A pályázat célja:

Pályázatunk fő célja a megvalósításban részt vevő gyakorló pedagógusokkal és pedagógus szakos hallgatókkal együttműködve olyan interaktív, játék-alapú tevékenységek kidolgozása, amelyek alkalmazkodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, és a „Z-generáció” motivációjában módszertani újdonságot jelentenek. Pályázatunk további célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése.  A pályázat megvalósítása során szakembereink olyan informális és nem formális tanulási módszereket  dolgoznak ki, melyek iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket. A módszertani fejlesztésekkel párhuzamosan szakembereink akkreditált képzésen vesznek részt annak érdekében, hogy a projektmódszert rendszeresen, átfogóan tudják alkalmazni.

Közvetlen célcsoport:  az intézményünkben tanuló diákok és a pedagógusok

Közvetett célcsoport:  a gyakorlati képzésben résztvevő pedagógusjelölt hallgatók, valamint a tudásmegosztásban érintett környező iskolák pedagógusai

Fő tevékenységek :

Iskolánk a PTE KPVK gyakorlóintézménye, ahol a Kar oktatóival és a gyakorlaton résztvevő tanító hallgatókkal együttműködve innovatív tevékenységek folynak. Az intézményi fejlesztés elsődleges feladatai:

·         Az informális és az élményközpontú tanulás kínálatának szélesítése, az intézmény tanulói számára elérhetővé tétele.

·         Egyéni tanulási utak támogatása.

·         A ránk bízott gyermekek, fiatal felnőttek személyiségének sokoldalú fejlesztése.

·         8 osztályt átfogó átfogó (1-8. évfolyam), a problémamegoldó gondolkodást és a kreatív készségek fejlesztését célzó logikai, társas-, táblajáték és kincsvadász játék tematikus keretrendszerének kifejlesztése.

·         A közösségi léthez szükséges együttműködés, az erkölcsi normák megalapozása, az értelmező, reflektív tanulás, a tevékenykedtető, önszabályozott munka, az autonómia és a felelősség fejlesztése, a pályaorientáció, életpálya-építés támogatása módszertani sokszínűséggel.

·         Az intézmény pedagógusainak és tanulóinak felkészítése ennek működtetésére.

·         Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása, vetélkedők, szülői találkozók szervezése.

·         A tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése, a programban folyó szakmai munka bemutatása.

 

You shall not pass!