Tehetségpont

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgáltatásait.

 

Ezen túlmenően a Tehetségpontok

  • folyamatosan figyelemmel kísérik és a térség kiemelkedően tehetséges fiataljait
  • eljuttatják a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat a Tehetségpontok országos hálózatába és ezáltal a többi Tehetségponthoz
  • folyamatosan bővítik a saját emberi és anyagi forrásaikat (mentorok, tutorok, támogatók, stb.)
  • folyamatos párbeszédet tartanak a saját helyi környezetükkel (részvétel a helyi döntéshozatalban, a helyi civil közéletben, a helyi PR lehetőségekben, kellő érdeklődés és folyamatos kapcsolatrendszer kiépülése esetén a tehetséges fiatalok számára megnyíló lehetőségeket helyben koordináló helyi Tehetségsegítő Tanács alakítása)
  • az országos PR-munkában való részvétel, annak helyi megjelenítése (Tehetségnapok szervezése);
  • helyi sajátos funkciók, például kisebbségek tehetséggondozása; helyi földrajzi vagy szociológiai adottságok kihasználása.

A Tehetségpontok nyílt intézmények, amelyek a saját településük, régiójuk minden hozzájuk forduló fiataljának információt és segítséget biztosítanak. Fontos, hogy a Tehetségpontok munkáját akár alkalomszerűen, önkéntes segítőként pedagógus, pszichológus és az informatikai rendszert kitűnően használó szakember segítse. A Tehetségpontokat a tehetséges fiatalokért tenni akaró és tudó helyi közösség képviselői és/vagy szervezetei alapíthatják meg. Lesz ahol a Tehetségpont működtetésére új civil szervezet alakul, lesz, ahol egy korábbi hasonló profilú civil szerveződés gondozza majd a Tehetségpont működését. Lesz, ahol önkormányzat, iskola, egyház, vagy éppen nőegylet vállalja magára az összefogás és működtetés feladatát. Ez a sokszínűség nem baj.

Minden formáció azonban egyaránt feltételezi, hogy a Tehetségpont a helyi közösség összefogásával valósul meg. A feladat komplexitása és a fiatalok tehetségének sokszínűsége nem engedi azt meg, hogy a tehetségeket valamilyen „célprogram", vagy „akcióterv" csupán néhány, előre gyártott elemet tartalmazó kockájába gyömöszöljük bele. Az újonnan és újonnan felbukkanó, más és más tehetségek segítése új és új eszközöket és megoldásokat kíván, amelyeket csak egy jól működő helyi közösség egészének a kreativitása tud megteremteni.

Ha helyi Tehetségpont megalakításában tanácsot szeretne kapni, keresse meg a Magyar Géniusz Projektirodát!

You shall not pass!