Pécsi Tudományegyetem

IGY Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda

 

 

Gyakorló Iskola tantestület

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az iskola vezetősége

Bucsányiné Gréczy Gabriella igazgató
Gabi Gabriella igazgató-helyettes
Kovács Gyöngyi igazgató-helyettes
Murel Klára igazgató-helyettes
   

Pedagógusaink

Aczél Ildikó                              tanító, szakvezető

Ambach Gyöngyi                       tanító , szakvezető- technika

Keményné Tarján Márta             tanító, szakvezető

Balassáné Lerch Mónika             tanár,szakvezető - német nyelv

Bánságiné Aradi Gyöngyi            tanító

Benczéné Varsányi Zsuzsanna    tanító,szakvezető

Koncsekné Nemes Judit             tanár- történelem

Dömény Diána                          tanító

Dobosné Ifjú Zsuzsanna             tanító,szakvezető - német nyelv, rajz

Dobrovitz Piroska                      tanító

Nyemcsokné Kárpáti Katalin        tanító,szakvezető

Dr. Harangozó Lajosné               tanító-könyvtáros

Dr. Harangozóné Genczler Lívia   tanító, szakvezető

Embersics Lászlóné                   tanár- matematika, kémia

Gaál László                              tanár - testnevelés

Gaálné Jäger Ágnes                  tanár- matematika, fizika

Gabi Gabriella                           tanár- magyar nyelv és irodalom

Gébert Imre                             tanár,szakvezető- földrajz

Glószné Pálinkás Erika              tanító,szakvezető

Istvánné Lőrinczy Györgyi          tanító,szakvezető- ének-zene

Jávor Zsófia                             tanító

Kárpáti Gyöngyi                        tanár-magyar ynelv és irodalom

Link Kinga                               tanító, angol nyelv

Klics Andrea                             tanító,tanár - német nyelv

Kovács Erzsébet                       tanító,szakvezető

Kovács Gyöngyi                        tanár- földrajz, történelem

Kuruczné Boda Zsuzsanna         tanár- matematika,informatika

László Mária Zita                      tanító,szakvezető

Lizákné Kovács Nóra                 tanár-angol nyelv

Lovászné Jankó Klára               tanár- angol nyelv,erkölcstan

Miskei Vendelné                       tanító, szakvezető

Molnár Szilvia                          tanár- biológia, ének-zene

Murel Klára                              tanár- matematika

Mutzhausz Ildikó                      tanár,szakvezető- testnevelés

Péter Györgyi                           tanár,szakvezető- testnevelés

Póth Gábor                              tanító - testnevelés

Szabó Emese                           tanító, rajz

Rózsa Gabriella                        tanító, szakvezető

Ruff Dániel                              tanár- testnevelés,történelem

Runyai Zsuzsanna                    tanító- magyar nyelv és irodalom

Konyecsni Gábor                      tanító

Szirony Andrea                         tanár - angol nyelv

Szloboda-Bajory Melinda            tanító,fejlesztő pedagógus

Szőrné Horváth Beatrix              tanító, szakvezető

Szabó Matild                            tanító , szakvezető

Tinkuné Szántó Erzsébet           tanító, szakvezető

Kis Ildikó                                tanár- vizuális nevelés

Turza Olívia                              tanító

Csibi-Ulrik Dóra                                tanító- angol nyelv

Zágonyi Beáta                          tanító, szakvezető

Vermesné Géczy Blanka            tanár- magyar nyelv és irodalom

Papp-Detkó Elvira                     tanító - ének-zene

Papp-Rózsavölgyi Andrea                  tanító

Nedermann Beáta                    tanító,tanár- erkölcstan, informatika,testnevelés

 Bíró Beáta                              tanár- földrajz, könyvtár

Szabó Klarissza                       tanár- rajz

Oktató-nevelő munkát segítő dolgozóink

Fenyvesiné Horváth Lívia iskolatitkár
 Nagy Brigitta gondnok
 Milánkovits Erika iskolapszichológus
Kövérné Lemszieder Mónika  pedagógiai asszisztens
You shall not pass!