Gyakorló Iskola tantestület

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az iskola vezetősége

Bucsányiné Gréczy Gabriella

Főigazgató

Gabi Gabriella

Főigazgató-helyettes

Nyemcsokné Kárpáti Katalin

Főigazgató-helyettes

Balassáné Lerch Mónika

Főigazgató-helyettes

 

 

Pedagógusaink

Aczél Ildikó                            

tanító, szakvezető

Balassáné Lerch Mónika     

tanár, szakvezető

Bánságiné Aradi Gyöngyike

tanító

Batiné Szappanyos Adél

tanító

Bíró Beáta

tanár- földrajz, könyvtár

Bucsányiné Gréczy Gabriella

tanító

Csata Dorina

tanító

Csibi-Ulrik Dóra 

tanító, szakvezető

Dóczi Anikó

tanító

Dömény Diána

tanító, szakvezető

Dömötörné Solymár Orsika

tanár- technika, óraadó

Dr. Harangozó Lajosné             

tanító-könyvtáros, óraadó

Dr. Harangozóné Genczler Lívia    

tanító, szakvezető

Embersics Lászlóné                  

tanár- matematika, kémia

Fehér Balázs

tanár- vizuális kultúra

Ferenczi Katalin

tanár- földrajz, kémia, fizika

Gabi Gabriella                          

tanár- magyar nyelv és irodalom

Gál-Pál Zita

tanító, tanár-magyar nyelv és irodalom, gyógypedagógus

Gébert Imre

tanár- földrajz

Glószné Pálinkás Erika                

tanító, szakvezető

Ifjú Zsuzsanna

tanító, szakvezető

Istvánné Lőrinczy Györgyi          

tanító, szakvezető

Jávor Zsófia                           

tanító, fejlesztő pedagógus

Kárpáti Gyöngyi                      

tanár-magyar nyelv és irodalom

Keményné Tarján Márta

tanító, szakvezető

Klézl Zsuzsanna

tanár- testnevelés

Konyecsni Gábor

tanító, tanár -magyar nyelv és irodalom

Kósa Edina

tanító

Kovács Adrea

tanár- angol

Kuruczné Boda Zsuzsanna          

tanító- matematika, informatika

Kvanduk- Szabó Emese Róza

tanító

Lajtai Lilla

tanító

Link Kinga

tanító, tanár- angol nyelv

Lovászné Jankó Klára                

tanár- angol nyelv, erkölcstan, szakvezető

Miskei Vendelné                        

tanító, szakvezető

Molnár Szilvia                           

tanító, tanár- biológia, ének-zene

Murel Klára Erzsébet                                    

tanár- matematika

Mutzhausz Ildikó                       

tanító, tanár, szakvezető- testnevelés

Nedermann Beáta

tanító, tanár- erkölcstan, informatika, testnevelés

Nyemcsokné Kárpáti Katalin

tanító

Nyisztorné Mihola Zsuzsanna

tanító

Oláh Magdolna

tanító, szakvezető

Papp-Detkó Elvira

tanító

Papp-Rózsavölgyi Andrea

tanító, tanár- magyar nyelv és irodalom

Péter Györgyi                           

tanár, szakvezető

Pokol-Völgyi Judit

tanár- testnevelés

Póth Gábor                               

tanító, szakvezető

Rácz Viktória

tanító

Rácz-Klics Andrea Zsuzsanna      

tanító, tanár - német nyelv

Reinics Gábor

tanár- történelem, óraadó

Rózsa Gabriella

tanító, szakvezető

Ruff Dániel

tanító, tanár- történelem

Runyai Zsuzsanna   

tanító, tanár- magyar nyelv és irodalom, szakvezető

Szabó Matild

tanító , szakvezető

Szloboda-Bajory Melinda              

tanító, gyógypedagógus

Szőrné Horváth Beatrix                

tanító, szakvezető

Táborfi-Rónai Nóra  

táncpedagógus

Tápai-Kovács Anna  

tanár- rajz

Török László Jánosné

tanító, testnevelés

Valkai Csaba Csanád

táncpedagógus, táncművész

Valkainé Daczó Eszter                

táncpedagógus, táncművész

Vasné Wittmer Csilla

tanító

Zágonyi Beáta Anita              

tanító, szakvezető

 

Oktató-nevelő munkát segítő dolgozóink

Pappert-Gellér Krisztina

iskolatitkár

Vajda-Kiss Anita

óvodatitkár

Farkas Richárd

oktatástechnikus

Csötönyi Pálné

portás

Molnár Zsanett

portás

Milánkovits Erika

iskolapszichológus

Kövérné Lemszieder Mónika

pedagógiai asszisztens

Murelné Budai Beáta

pedagógiai asszisztens

Eichner Erika

gondnok

You shall not pass!