Művészeti Iskola bemutatkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

PTE IGY Gyakorlóiskola AMI és Gyakorlóóvoda Táncművészeti Tagozat

A Gyakorlóiskola Táncművészeti Tagozata az idei tanévben 16 éve működik a Művészeti Iskola részeként. 2007-ben az intézmény kiváló minősítést szerzett.

A Modern és Kortárstánc Tagozat, jelenleg 18 évfolyamot, összesen 250 diákot ölel fel. A Tagozaton kívül minden évben közel 50 fős óvodás korú gyermekkel is foglalkozunk, akik az iskola utánpótlását biztosítják.

A 2011-es tanévtől tagjai vagyunk a Táncpedagógusok Országos Szövetségének, rendszeresen részt veszünk az általuk szervezett országos versenyeken, ahol tanítványaink kimagasló eredményeket érnek el.

2012-ban iskolánk a Táncművészet Főiskola partnerintézménye, gyakorlóiskolája lett. A mesterképzésbe bekapcsolódva a növendékeket fogadjuk, hospitálásokat és tanítási gyakorlatokat biztosítunk.

A régión belül, Tolna megyében a művészeti intézményünk többfunkciós szerepet tölt be. Összefogja a Szekszárd városában, és annak vonzáskörzetében a tánc iránt fogékony tehetséges fiatalokat. Alternatívát kínál a szülőknek a Képzőművészeti Tagozattal karöltve, hogy a gyermekeik az érdeklődési körüknek megfelelő művészeti ágba kapjanak betekintést. A város felé minőségi művészi előadásokat biztosít, ahol a diákok helyi szinten is megcsillanthatják tudásukat.

Több növendékünk a Magyar Táncművészeti Főiskolának és a Pécsi Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium Táncművészet Tagozatának növendéke. Művészeti intézményünkben az oktatás nem csak a gyermekek délutáni elfoglaltságát fedi le, fontos a tehetségek gondozása, a megfelelő minőség biztosítása.

Nyári kurzusainkkal próbáljuk a tanulóink számára változatosabbá tenni a képzést. Olyan tanárok a meghívott vendégeink, akik magas színvonalon, szakmai múlttal képzik tovább gyermekeinket. Mint például: Spala Korina Harangozó- díjas táncművész, a Táncművészeti Főiskola Modern- tagozatának tanszékvezetője, Czár Gergő Harangozó- díjas táncművész, a Szegedi Kortárs Balett szólistája.

A 2013-2014-es tanévben iskolánk a szakma legnagyobb elismeréseként KÍVÁLÓ MINŐSÍTÉST szerzett a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által kiírt feltételek teljesítésével.

Célunk a helyi kulturális élet színesebbé tétele a moderntánc nyelvezetének segítségével, valamint országos szinten további kimagasló teljesítmények elérése, Szekszárd város kultúrájának megismertetése.

 Művész Tanáraink:

Valkainé Daczó Eszter művészeti vezető, Bonis-Bona, Nívó és Berczik Sára díjas táncpedagógus, Nívó-díjas táncművész

Táborfi- Rónai Nóra táncpedagógus, táncművész, szaktanácsadó

 Valkai Csaba Csanád táncpedagógus, Nívó-díjas táncművész, szaktanácsadó

 

 


 

 

  


 

 

PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola Alapfokú Művészeti Iskola – Szekszárdi Rajziskola 2019 elött

 

„Megrajzolni, kifaragni, utánozni, lejátszani, eltáncolni, elmondani, fantáziába foglalni, mindez az én fokozott védelme a fenyegetővel, a gonosszal szemben”

                                                                                                                  Mérei Ferenc

 

Világunk mára igen összetetté, bonyolulttá vált.

Ebben az információhalmazban eligazodni csak nyitott, kreatív ember képes. A bennünket érő információtömegben erősen szelektálnunk kell.

Az információk 80%-a vizuális úton érkezik.

Ahhoz, hogy meglássuk, befogadhassuk, feldolgozni tudjuk mindezt, nagyfokú kreativitásra van szükségünk. Értenünk, használnunk kell a vizuális nyelv kelléktárát.

Ahhoz, hogy mindezt feldolgozni legyünk képesek ki kell tudnunk szűrni a bennünket körülvevő dekadens, negatív hatásokat. Csak ezzel együtt tágulhat ki számunkra a sok érdekes, látott, leírt, megtapasztalt világ. Az ok-okozat felismerése, az összefüggések meglátása. Ez a tudomány és a kultúra minden ágában szükséges és elengedhetetlen.

 

A cél az alkotás – életünk legfontosabb kérdéseinek szellemi feldolgozásának lehetősége. Az alkotás így a teljességet segítő, beavató tevékenységével embert gyógyító és építő művészetté válik.

 

Az alkotás a vizuális információk feldolgozásának képessége kinyitja a világot az ember előtt, kíváncsivá tesz és kialakítja az igényességet az esztétika, az együttélés (empátia), az erkölcs területén.

Csak kiegyensúlyozott, nyitott szemű, nyitott értelmű, azaz mérhetetlenül kíváncsi ember képes hivatását bármely területen stabil minőséggel, hatékonyan célhoz juttatni.

 

Ezért gondoltuk 2000-ben, hogy létre kell hoznunk egy olyan iskolát, mely a szabad alkotás lehetőségének biztosításával támogatja célunkat – minden olyan gyermek, aki nálunk tanul megkaphassa a lehetőséget kreativitásának, személyiségének fejlesztéséhez. Támogatást kell, hogy kapjanak azok is, akik a felsőoktatás olyan területét választják, ahol a rajztudásukat, kreativitásukat kell bizonyítaniuk.

Iskolánk legjobb reklámját maguk a gyerekek adják. Magukkal hozzák barátaikat, osztálytársaikat, testvéreiket. Kitartó, színvonalas munkájukon, kiállítási sikereiken, felvételi eredményeiken keresztül.

Iskolánk alapítását a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar és a Gyakorlóiskola vállalta. Otthont adott a képzésnek, mindenben segítette fejlődésünket. Köszönet érte Fusz Györgynek és Antus Györgyné Gyakorlóiskola igazgatónak és minden munkatársuknak, akik munkánkat segítették és figyelemmel kísérték.

Kezdetben Főiskola adott termeket a képzéshez, majd Fusz György segítségével építkezésbe kezdtünk. 2006 őszén elkészült önálló iskolánk a gyakorlóóvoda emeletén. Az új intézményt a Kulturális Államtitkár avatta fel ünnepélyes keretek között.

2007 – ben megkaptuk a KIVÁLÓ MŰVÉSZETI ISKOLA címet, elismerést. Az országban is egyedülálló, műtermi környezetben hatékonyan tudjuk megvalósítani céljainkat.

 

ISKOLÁNK FELÉPÍTÉSE, PROGRAMJA

 

A bevezetőben említett célok megvalósítását biztosítja iskolánk tevékenységének programja.

Tevékenységünk gerincét a rajzoktatás adja. Ezeken az órákon sajátíthatják el tanítványaink a vizuális nyelv alapelemeit.

A felvett, beiratkozott tanulókat rajzi tudásuk szintje, életkoruk alapján irányítjuk a megfelelő rajzi csoportba, a céljainak, igényeinek megfelelő tanárhoz.

Diákjaink jellemzően a 6 – 18 éves korosztályba tartoznak.

A kisdiákok (6-7 évesek) csoportja így az előképző. A felső tagozatos általános iskolás, illetve a középiskolás növendékeink csoportja az alapképző.

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban.

…A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek most már meg ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk.”           

                                                                                                                                   Rudolf Steiner

Iskolánk az eltelt 15 év alatt nagyon szép eredményeket ért el. Számos országos pályázaton nyertek díjakat tanulóink.

63 tanulónkat vettek fel a 15 év alatt a művészeti egyetemekre és a rajztudást, a vizuális nyelv ismeretét igénylő egyetemi, főiskolai karokra, illetve a művészeti szakközépiskolákba.

Iskolánk a PTE Művészeti Kar gyakorló területe.

Iskolánkban kizárólag művészdiplomás tanárok oktatnak.

EGYKORI TANÁRAINK:

Fusz György szobrászművész, egyetemi tanár, alapító, éveken keresztül oktatott rajzot és a mai napig folyamatosan segíti iskolánk munkáját.

Adorjáni Endre szobrászművész, nyugdíjba vonulásáig rajzot és szobrászatot tanított.

Kovács Zoltán festőművész, festészetet és grafikát tanított.

Imre Péter szobrászművész rajzot tanított.

Herczig Zsófia textil tervező művész, textil szakunk vezetője volt, előképző csoportokat tanított.

Tóth Gábor festőművész, rajzot, festészetet és grafikát tanított. Egykori tanítványunk.

JELENLEGI TANÁRAINK:

Kis Ildikó porcelán tervező művész, művészetterapeuta. 2001 óta az iskola művészeti vezetője. Rajzot, kerámiát és textilt tanít.

Lengl Orsolya festőművész, rajzot, festészetet és grafikát tanít. Egykori tanítványunk.

Csala Sándor grafikus művész, rajzot grafikát és festészetet tanít.

MŰVÉSZETTERÁPIA:

Gyógypedagógiai, komplex művészetterápiás csoportunk 2001 óta működik, Kis Ildikó vezetésével.

Alsó tagozatos problémával küzdő tanulók egyéni művészetterápiás foglalkozáson vesznek részt Kis Ildikó terapeutával.

 

 

A képzés struktúrája heti lebontásban – a képzés ideje: 12 év

                                     évfolyamok száma: 12 évfolyam

 

TANTÁRGY

 

                                           ÉVFOLYAMOK

Előképző

                           Alapfok

            továbbképző

  1.

  2.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

vizuális alapismeretek

 

  2

 

  2

 

  - 

 

  -

 

  -

 

  -

 

  -

 

  -

 

  -

 

  -

 

  -

 

  -

rajz-festés-mintázás

 

  -

 

  -

 

  2

 

  2

 

  2

 

  2

 

  2

 

  2

 

  2

 

  2

 

  2

 

  2

műhelyelőkészítő

  -

  -

  2

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

műhelygyakorlat

  -

  -

  -

  -

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

szabadon választható tárgy

 

  -

 

  -

 

  1

 

  1

 

  1

 

  1

 

  1

 

  1

 

  1

 

  1

 

  1

 

  1

szabad sáv

  -

  -

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

összesen:

  2

  2

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

 

 

You shall not pass!